Konkurs matematyczny dla gimnazjalistów
II edycja

Finał 16-17 maja 2015

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Zarejestruj się

Facebook

Do finału pozostało

Regulamin

1. O zakwalifikowaniu do ścisłego finału konkursu Trąbka Borsuka decyduje suma punktów za zadania z części “zadania otwarte” oraz “zadania testowe”.
2. W przypadku wyników ex aequo o tym, kto dostanie się do finału, zdecyduje wynik zadań otwartych, a w drugiej kolejności styl zadań otwartych*.
3. Wśród finalistów o wyniku decyduje suma punktów za “zadania otwarte”, “zadania testowe” oraz finał.
4. Wśród finalistów, w przypadku wyników ex aequo o miejscu będzie decydował wynik samego finału, a w drugiej kolejności wynik z części “zadania otwarte”.
5. W przypadku nagrody specjalnej “Zadania geometryczne” o wyniku decyduje suma punktów za specjalnie oznaczone zadania geometryczne w części „zadania otwarte” i „zadania testowe”.
6. W przypadku nagrody specjalnej “Zadania z wyższej półki” o wyniku decyduje suma punktów za specjalnie oznaczone zadania w części „zadania otwarte” i „zadania testowe”.
7. W przypadku uzyskania wyniku ex aequo przez finalistów i niefinalistów jednocześnie w rankingu do nagrody specjalnej wymienionej w punkcie 5. lub 6., nagroda ta zostanie przyznana niefinaliście. Wśród finalistów (odpowiednio niefinalistów) w przypadku remisu o przyznaniu nagrody zadecyduje styl* odpowiednio zadań geometrycznych lub „zadań z wyższej półki”.
8. Nagrody specjalne są przyznawane oddzielnie w każdej kategorii wiekowej.

*przez styl rozumie się subiektywną ocenę Organizatora dotyczącą zapisu rozwiązań zadań otwartych; pod uwagę będzie brana nie tylko poprawność rozumowań, ale też jasność ich zapisu

Partner

Projekt dofinansowała fundacja mBanku.