Konkurs matematyczny dla gimnazjalistów
II edycja

Finał 16-17 maja 2015

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Zarejestruj się

Facebook

Do finału pozostało

Edycja 2013/14, zadania konkursowe

Zadania z etapu na żywo:
Zadania otwarte - kategoria klas I i II
Zadania otwarte - kategoria klas III
Zadania testowe - kategoria klas I i II
Zadania testowe - kategoria klas III

Rozwiązania zadań z etapu na żywo:
Zadania otwarte - kategoria klas I i II - rozwiązania
Zadania otwarte - kategoria klas III - rozwiązania

Klucz do części testowej:
Odpowiedzi do zadań testowych

Zadania ze ścisłego finału:
Zadania finałowe - kategoria klas I i II
Zadania finałowe - kategoria klas I i II - poprawne odpowiedzi
Zadania finałowe - kategoria klas III

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ukazały się rozwiązania zadań z trzeciej serii.
Kategoria młodsza - trzecia seria - rozwiązania
Kategoria starsza - trzecia seria - rozwiązania

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ukazały się zadania z trzeciej serii. Termin nadsyłania odpowiedzi mija 7.12.2013 o godz. 23:59
Kategoria młodsza - trzecia seria
Kategoria starsza - trzecia seria

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ukazały się rozwiązania zadań z drugiej serii.
Kategoria młodsza - druga seria - rozwiązania
Kategoria starsza - druga seria - rozwiązania

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ukazały się zadania z drugiej serii. Termin nadsyłania odpowiedzi mija 30.11.2013 o godz. 23:59.

Wyjaśnienia:
- w zadaniu drugim kategorii młodszej zabrakło informacji, że pojemność należy obliczyć w litrach
- w zadaniu trzecim kategorii młodszej wyrażenie "zmienia łapę co trzeci skok" oznacza, że borsuk wykonuje trzy skoki na jednej łapie, następnie trzy na drugiej, potem znowu na pierwszej, itd.
- w zadaniu pierwszym kategorii starszej kula jest styczna do obu podstaw walca.
Kategoria młodsza - druga seria
Kategoria starsza - druga seria

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ukazały się poprawne odpowiedzi do zadań pierwszej serii wraz z rozwiązaniami:
Kategoria młodsza - pierwsza seria - rozwiązania
Kategoria starsza - pierwsza seria - rozwiązania

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W związku z pytaniami dotyczącymi treści zadań informujemy, że w zadaniu drugim kategorii starszej dwa ustawienia stolików uznajemy za różne, jeśli istnieje pole, na którym stolik stoi w jednym ustawieniu i nie stoi w drugim. Stoliki są nierozróżnialne - oznacza to, że ustawienie, w którym zamieniono miejscami dwa stoliki uznajemy za takie samo jak wyjściowe. Ustawienie obrócone o 90 stopni uznajemy za inne niż wyjściowe. Ponadto Emilka ustawia wszystkie osiem stolików.

Kategoria młodsza - pierwsza seria
Kategoria starsza - pierwsza seria

Ukazała się już pierwsza seria zadań konkursowych Trąbki Borsuka. Odpowiedzi będzie można jednak nadsyłać dopiero za jakiś czas, gdy na Waszych kontach pojawią się przeznaczone do tego formularze (w połowie listopada). Pamiętajcie, że:
1. Nadsyłane przez Was rozwiązania powinny zawierać JEDYNIE WYNIK (np. 3, S12), bez podawania pełnych zdań czy elementów rozumowań.
2. Za każde zadanie uczestnik otrzyma 1 punkt, jeśli przyśle poprawną odpowiedź oraz 0 punktów, jeśli nie przyśle odpowiedzi lub poda odpowiedź błędną.
3. Każdy uczestnik przesyła jedynie odpowiedzi do zadań ze swojej kategorii.
4. Ostateczny termin nadsyłania rozwiązań to 23. listopada 2013r., godzina 23:59. Rozwiązania nadesłane później nie będą brane pod uwagę.

Partner

Projekt dofinansowała fundacja mBanku.